renovat.ro

» » » » »


Are sau nu voie administratorul blocului sa ne ceara actul casei si buletinul?


Mai multi cetateni sunt nelamuriti daca administratorul blocului unde locuiesc are sau nu dreptul sa le solicite actele apartamentului si copie dupa buletin. In acest scop, am decis sa lamurim si aceasta intrebare frecvent pusa de catre cetateni, iar in ajutorul nostru vin declaratiile reprezentantilor Autoritatii Nationale pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Bloc de apartamente
Are sau nu voie administratorul blocului sa ne  ceara actul casei si buletinul?

Galerie poze
  • Bloc de apartamente
Galerie poze

Acestia au publicat clarificari legate de subiect, respectiv in conditii pot prelucra datele cu caracter personal asociatiile de proprietari. Toate in conditiile in care, la randul lor, reprezentantii asociatiilor, au solicitat informatii clare privind obligatiile ce le revin privind protectia datelor cu caracter personal.

Scopul si mijloacele prelucrarii datelor de catre asociatiile de proprietari pot fi in mod expres stabilite prin actele normative care le reglementeaza infiintarea, organizarea si functionarea sau pot fi stabilite de catre asociatie, fiind justificate de interesul legitim al sau. De asemenea, in unele situatii, prelucrarile de date se pot baza pe consimtamantul persoanelor fizice vizate.

Citeste si: Cum citesti indexul cand contorul are capacul deteriorat - Ponturi Utile

In ceea ce priveste inregistrarea datelor personale in cartea de imobil, in masura in care exista o obligatie legala in acest sens, datele pot fi prelucrate fara consimtamintul persoanei vizate.

In acest context, precizam ca art. 94 si 95 din Normele metodologice din 4 octombrie 2006 de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobate prin HG nr. 1375/2006 prevad ca:

Art. 94
Responsabilii cartii de imobil, desemnati in conditiile legii, au urmatoarele atributii:

a) sa solicite persoanelor care locuiesc in imobil prezentarea actelor de identitate, in termen de 15 zile de la sosire, in vederea inscrierii datelor in cartea de imobil;
b) sa atentioneze persoanele care au actele de identitate cu termenul de valabilitate expirat sau care nu si-au efectuat schimbarea domiciliului ori stabilirea resedintei, in vederea punerii acestora in legalitate;
c) sa pastreze, sa actualizeze si sa utilizeze datele din cartea de imobil cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare (in prezent, Regulamentul (UE) 679/2016 - subl. ns.); cartea de imobil se prezinta spre verificare numai politistilor si lucratorilor de la serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor;
d) sa pastreze in bune conditii cartea de imobil, sa nu o instraineze, iar la mutarea din imobil sa o predea presedintelui asociatiei de proprietari.

Vezi si: Distantele si dimensiunile standard din bucatarie de care trebuie sa tii cont - scheme si grafice

Art. 95
Inscrierea persoanelor in cartea de imobil se face in baza actului de identitate, iar pentru copiii sub 14 ani, in baza certificatului de nastere.�
Ca atare, legea stabileste ca inscrierea datelor personale in cartea de imobil are la baza actul de identitate sau certificatul de nastere.
In concluzie, asociatiile de proprietari trebuie sa tina cont de conditiile de legitimitate si de regulile prelucrarii datelor prevazute de RGPD.

Daca, spre exemplu, datele nu au caracter special (nume, prenume, adresa, telefonul), art 6 din RGDP prevede urmatoarele:

�(a) persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
(b) prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;
(c) prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului;
(d) prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
(e) prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul;
(f) prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil.�

Iata si: Cum calculam corect dimensiunea unui calorifer? Dimensionare Calorifere| Radiatoare

In acelasi timp, asociatiile de propruetari trebuie sa respecte si principiile prevazute la art.5 din RGDP:

- principiul legalitatii, echitatii si transparentei: prelucrarea datelor in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata
- principiul limitarii legate de scop: date colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si care nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri
- principiul reducerii la minimum a datelor: prelucrarea datelor adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate,
- principiul limitarii legate de stocare: datele sunt pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele
- principiul exactitatii - prelucrarea de date exacte
- principiul integritatii si confidentialitatii - prelucrarea datelor intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare.

Operatorul este obligat sa ia masuri pentru protectia datelor personale ale altor persoane care ar putea figura in copia respectiva.
In cazul in care persoana vizata va transmite cererea in format electronic, fara a specifica cum doreste raspunsul, i se va raspunde la fel, respectiv printr-un email.
Dar, mai multe informatii legate de dreptul la acces la informatii si date cu caracter personal pot fi regasite in Ghidul Intrebari si raspunsuri cu privire la aplicarea Regulamentului (UE) 679/2016. https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1650

Mai mentionam ca, incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE)  2016/679 nu mai prevede obligatia de notificare a prelucrarii datelor cu caracter personal, fapt pentru care nici asociatiile de prorpietari nu mai au aceasta obligatie.

Citeste si: Cum instalezi un filtru de apa pentru inlaturarea sedimentelor - Cum sa bei o APA MAI CURATA

Iata ce prevede si art 37. din RGPD:

- In ceea ce priveste instalarea unui sistem de supraveghere video de catre asociatia de proprietari, intrucat sistemele de televiziune cu circuit inchis au posibilitatea de inregistrare si stocare a imaginilor si datelor, aceasta activitate se supune atat prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016, cat si ale Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, modificata si completata si Normelor metodologice de aplicare a acesteia, mai ales raportat la instalarea si utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor si elementelor componente ale sistemului de supraveghere video.

Astfel, se va lua decizia montarii unui echipament video de catre asopciatia de proprietari, scopul fiind acela de asigurare a pazei si protectiei persoanelor, bunurilor, valorilor, imobilelor etc.


Recomandari articole: legislative, intretinere, amenajare apartament,

‹‹ 15 cele mai destepte rase de catei - perfecte pentru orice familie

Ferestrele si usile panoramice - fac parte din tendinta de constructie durabila? ››

Share daca va place

Autor RenovatRo: Cristiana

Urmareste ce articole scriu pentru a avea o locuinta frumoasa

Email:

Comenteaza articolul
Raspunsuri si comentarii
Rezumatorul a scris:

Deci pe scurt, DA, are chiar obligatia legala !

Cere preturi comunitatii, cere sfaturi si informatii tehnice comunitatii renovat.ro

Posteaza!

*Nume:
E-mail: Notifica-ma la comentarii pe aceasta pagina
Nu arata e-mailul meu
*Text:
Confirm ca am peste 16 ani si doresc sa postez

Dezvoltarea web si seo de fluxsoft.ro